Landelijke Werkdag Zorgpact

Samen de beste zorg bieden door goed opgeleide en deskundige professionals. Dat is de ambitie van het Zorgpact. Daarvoor is een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt cruciaal. Daarom stimuleert het Zorgpact overal in het land regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden.

De context

Evenementenbureau Face Two heeft HSP gevraagd om, net als in de voorgaande jaren, de communicatie rondom de Landelijke Werkdag Zorgpact te verzorgen.  De doelstelling was om ca. 400 inschrijvingen voor dit event te krijgen.

De aanpak

We zijn gestart met het bouwen van een website waarop het programma en de deelsessies worden gecommuniceerd. Uiteraard is er ook een mogelijkheid/button om direct in te kunnen schrijven. Een blokkenschema met het programma per zaal (ook als PDF te downloaden) en de routebeschrijving naar de locatie ontbreken natuurlijk ook niet op de website.

Voor het uitnodigingstraject is gekozen voor online mailings die naar de doelgroep gestuurd zijn. Eerst een save the date, daarna de uitnodiging zelf en tenslotte ook de bevestiging na inschrijving. Voordeel van deze manier van uitnodigen is dat direct een link gelegd kan worden naar de website en dat meetbaar is hoeveel personen de uitnodiging geopend hebben en wie dat zijn. De doelstelling van 400 deelnemers is ruimschoots behaald.