Alles is gezondheid

Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken, sporten, recreëren en leren. Daarom versterkt en versnelt Alles is Gezondheid de maatschappelijke beweging die mensen in hun eigen omgeving inspireert en activeert om aan hun gezondheid te werken.
Uniek aan het Alles is Gezondheid-netwerk zijn de verbindingen tussen mensen en organisaties. De ruim drieduizend betrokken organisaties hebben inmiddels meer dan 350 beloftes (pledges) getekend, het netwerk telt 15 regionale netwerken die werken aan gezondheid. Daarnaast bundelen organisaties hun krachten in thematische allianties.

De context

In opdracht van Evenementenbureau Face Two heeft HSP, net als in de voorgaande jaren, de communicatie rondom de Landelijke conferentie Alles is gezondheid… verzorgd. Doel van de communicatie was om voldoende deelnemers voor de conferentie te krijgen.

De aanpak

De basis voor de communicatie is de website die HSP voor Alles is gezondheid heeft gebouwd. Hierop worden het programma, impressies en presentaties gecommuniceerd. Uiteraard is er ook een mogelijkheid/button om direct in te kunnen schrijven. Voor deze conferentie is er ook een afgeschermd deel voor de deelnemers gemaakt. Na goedkeuring worden de gegevens van de deelnemers zichtbaar voor andere deelnemers waardoor de website ook een netwerkfunctie krijgt. Ook ziet de deelnemer na ingelogd te hebben voor welke sessies hij/zij zich ingeschreven heeft en een interactieve plattegrond.
Voor het uitnodigingstraject (e-mailings) is gekozen voor een save the date, een uitnodiging en een bevestiging na inschrijving naar de doelgroep te sturen. Voordeel van deze manier van uitnodigen is dat direct verwezen kan worden naar de website en dat de resultaten meetbaar zijn.